Post image

HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT, KỸ NĂNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÀNH CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬN, NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT, KỸ NĂNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÀNH CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬN, NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đọc thêm ...