Post image

CTDNA & UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN (MCRC)

Thực tế tại bệnh viện Ung bướu TP HCM đã triển khai sinh thiết lỏng (ctDNA) vào cuối năm 2017 với dòng máy PCR Cobas 4800, ở nhóm Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV để tìm các đột biến nhạy thuốc TKI – EGFR. Số lượng ca bệnh được làm sinh thiết lỏng ngày càng gia tăng, đơn cử trong năm 2018 đã có hơn 220 trường hợp được làm xét nghiệm này nhằm hỗ trợ bác sĩ lâm sàng lựa chọn điều trị.

Đọc thêm ...
Post image

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ LẦN THỨ IX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ LẦN THỨ IX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Đọc thêm ...