HỢP TÁC QUỐC TẾ - CƠ HỘI “VÀNG” TIẾP CẬN VỚI NỀN Y HỌC TIẾN BỘ THẾ GIỚI

Hoạt động hợp tác quốc tế của Bệnh viện Ung Bướu đã được xây dựng và hình thành trong những ngày đầu thành lập. Trong nhiều năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Trong nền y học hiện đại, việc phát triển hợp tác quốc tế là một hoạt động cần thiết trong việc trau dồi kiến, kỹ năng chuyên môn và có nhiều cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiên bộ y học trên thế giới. Chính vì vậy, Bệnh viện Ung Bướu tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các bệnh viện, trường học trong khu vực và thế giới cũng như hợp tác với các đơn vị nước ngoài.

Phát triển hoạt động hợp tác quốc tế, Bệnh viện Ung Bướu phối hợp với những trường Đại học quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua các khóa bồi dưỡng ngắn hạn hoặc những kỳ Hội thảo quốc tế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo hội nghị như Hội thảo ASCO, ESMO, APCC…; cử bác sĩ đi học FFI và hợp tác với viện Gustave Roussy (Pháp) về xạ trị, với Đại học Y Khoa Harvard về chăm sóc giảm nhẹ, Viện Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) với quỹ BNP Paribas – Paris ….. Nhiều trường Đại học như Đại Học Y khoa Harvard, The Cancer Institute Japanese Foundation for Cancer Research (JFCR) … trao tặng nhiều học bổng cho các bác sĩ của Bệnh viện Ung Bướu đào tạo chuyên môn. Ngoài ra, Bệnh viện Ung Bướu còn tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, các sinh hoạt chuyên đề… với sự tham gia báo cáo chuyên đề của nhiều chuyên gia quốc tế nổi tiếng.