THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ.GÓI THẦU SỬA CHỮA SƠN NƯỚC MẶT NGOÀI KHU XẠ TRỊ GIA TỐC VÀ TƯỜNG RÀO KHU SỐ 06 NGUYỄN HUY LƯỢNG

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ.Gói thầu Sửa chữa Sơn nước mặt ngoài khu xạ trị gia tốc và tường rào khu số 06 Nguyễn Huy Lượng

HOTLINE 0916 248 159