BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ NĂM 2020

            Chiều ngày 16/10/2020, Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh tiếp đón Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh đến kiểm tra, đánh giá tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/5/1985 là bệnh viện hạng I, chuyên khoa Ung Bướu, trực thuộc Sở Y Tế TP.HCM và được Bộ Y tế phân công là tuyến đầu trung ương về chuyên môn kỹ thuật, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho các khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa hoặc các bệnh viện ung bướu của TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Cơ sở 2 – Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh vừa được khánh thành vào ngày 12/10/2020 với nguồn nhân lực hiện tại gồm có 1.577 nhân viên trong đó có 412 bác sĩ và 653 điều dưỡng.

Bệnh viện Ung Bướu tiếp đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh.

             Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh khi triển khai các hoạt động theo đúng yêu cầu trong hướng dẫn, đánh giá với các mục tiêu biểu như:

            - 80% cán bộ, viên chức thường xuyên tự học hoặc học theo các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không né tránh công việc; hơn 90 % hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hạn, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; có sáng kiến cải tiến quản ký, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

            - 90% trở lên cán bộ, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ công chức mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; sinh hoạt cơ quan nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc giúp nhau cùng tiến bộ.

            - 100 % cán bộ, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thực hiện tốt cải cách hành chính, 8 giờ làm việc hiệu quả, quản lý sử dụng hợp lý ngân sách Nhà nước, tích cực đấu trang phòng chống lãng phí, tham nhũng.

            - Xây dựng mô hình bệnh viện xanh, sạch đẹp, an toàn nhiều năm liền.

     Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu đã cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh đối với bệnh viện; đồng thời tiếp thu ý kiến đánh giá, nhận xét của đoàn để bệnh viện tiếp tục duy trì phát huy những mặt mạnh và cải tiến một số tồn tại, hạn chế trong thời gian tới .

HOTLINE 0916 248 159