THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP ĐÓN NHÀ HẢO TÂM ĐẾN ĐÓNG GÓP VÀ HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP ĐÓN NHÀ HẢO TÂM ĐẾN ĐÓNG GÓP VÀ HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

HOTLINE 0916 248 159