THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN "CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TỔN THƯƠNG HẠCH VÀ PHẦN MỀM DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM - FNAC HẠCH VÀ PHẦN MỀM"

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN "CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TỔN THƯƠNG HẠCH VÀ PHẦN MỀM DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM - FNAC HẠCH VÀ PHẦN MỀM"

HOTLINE 0916 248 159