THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẢI ĐỒNG PHỤC CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẢI ĐỒNG PHỤC CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NĂM 2022

HOTLINE 0916 248 159