THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU KHẮC PHỤC ĐẤU NỐI VÀ KIỂM ĐỊNH LẠI HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TẠI BV UNG BƯỚU CS2

thông báo mời chào giá gói thầu khắc phục đấu nối và kiểm định lại hệ thống chống sét tại Bv Ung Bướu CS2

HOTLINE 0916 248 159