THÔNG BÁO SỐ 3607/TB-SYT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA SỞ Y TẾ VỀ CÔNG BỐ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÁP ỨNG LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE (LẦN 3)

Thông báo số 3607/TB-SYT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế về công bố bệnh viện Ung bướu đáp ứng là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe (lần 3)

Tải file đính kèm tại đây

Nguồn: http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-3607tb-syt-ngay-15-thang-7-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-30621.aspx

HOTLINE 0916 248 159