THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ NÂNG CẤP FIRMWARE, XỬ LÝ CÁC LỖI PHÁT SINH VÀ BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ CNTT ĐẶT TẠI PHÒNG MÁY CHỦ VÀ CÁC TỦ MẠNG TẦNG CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CƠ SỞ 2

Thông báo chào giá dịch vụ Nâng cấp firmware, xử lý các lỗi phát sinh và bảo trì các thiết bị CNTT đặt tại phòng máy chủ và các tủ mạng tầng của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

HOTLINE 0916 248 159