NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐI CÙNG NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Người ta vẫn thường nói rằng “Khoa học là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. Khoa học làm giảm nhẹ lao động của con người, cải thiện chất lượng cuộc sống”. Kho tàng tri thức của loài người ngày một nhiều là do các thế hệ con người nối tiếp nhau làm nên, trong đó, chủ yếu là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong y học, nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển kiến thức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.