ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN CÁI NÔI ƯƠM MẦM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU

Ngay từ những ngày thành lập, Ban Giám Đốc bệnh viện Ung Bướu luôn xác định công tác đào tạo, huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm chủ yếu đảm bảo cho bệnh viện nguồn cán bộ y tế có chất lượng cao. Đây là biện pháp rất cơ bản và hiệu quả để nâng cao chất lượng điều trị.

 

Đa dạng hóa hoạt động đào tạo, huấn luyện

Đào tạo, huấn luyện là một trong những yếu tố quyết định để bệnh viện vững tin trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân. Ý thức với tầm quan trọng này, hoạt động đào tạo, huấn luyện luôn được quan tâm, đầu tư theo hướng đa dạng, đa phương thức để tạo môi trường rèn luyện tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, học viên, sinh viên.

Theo đó, tại các buổi hội chẩn và giao ban, các bác sĩ trẻ mới, sinh viên các lớp có dịp phân tích và cùng khám lại các trường hợp bệnh lý khó với các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để các bác sĩ trẻ, sinh viên cùng hiểu sâu về các bệnh học ung bướu, diễn tiến tự nhiên của bệnh... qua từng trường hợp bệnh cụ thể. Sau những ca mổ của ngày hôm trước, việc phân tích đại thể các bệnh phẩm trong giao ban ngày hôm sau cũng là một nội dung đào tạo. Các câu hỏi gợi ý của các cán bộ giảng cùng các phản biện và lật lại vấn đề chẩn đoán, điều trị… Những điều này rèn luyện cho các bác sĩ trẻ và sinh viên có cách nhìn đa chiều về các bệnh lý chuyên khoa ung bướu.

Theo dõi quá trình đào tạo, rèn luyện tay nghề, các bác sĩ luân khoa đang đào tạo và sinh viên các lớp sơ bộ chuyên khoa, mỗi người phải làm một sổ thu hoạch ghi lại những việc đã là như phụ mổ bao nhiêu ca, mổ tiểu phẫu bao nhiêu,… và ghi lại những bài đọc sách hay tổng quan về các bệnh lý hay gặp. Sổ này sẽ nộp cho các cán bộ giảng của bộ môn hay bộ phận đào tạo tùy theo yêu cầu kiểm tra. Từ đó, bộ môn hay bộ phận đào tạo nắm bắt mọi hoạt động cũng như chất lượng việc tự học của từng học viên.

Cùng với sự chuyên môn hóa sâu, các khoa phòng lâm sàng được chia thành nhiều khoa phòng theo cơ quan bệnh lý và phương pháp điều trị. Tất cả Khoa đều có ngày hội chẩn và giao ban mang tính giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị với các bác sĩ trẻ, học viên. Hoạt động này có sự lồng ghép vừa giải quyết công việc của bệnh viện vừa đào tạo cho học viên, không chỉ lý thuyết mà cả thực hành lâm sàng hàng ngày. Đây là mô hình kết hợp đào tạo trường-viện do giáo sư Nguyễn Chấn Hùng đề xuất và thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình này. Sự kết hợp trường-viện này đã giúp bệnh viện gắn kết chặc chẽ với các trường đại học y khoa và tận dụng được lực lượng cán bộ giảng của trường để đào tạo nguồn nhân lực cao cấp bổ sung thêm cho bệnh viện như: các bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ và tiến sĩ … cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

Bên cạnh những đào tạo trong nước, Ban giám đốc còn quan tâm tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để cử các y bác sĩ có tiềm năng tham gia đào tạo ngoài nước như chương trình FFI, các học bổng tại Viện Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) với quỹ tài trợ BNP Paribas – Paris… Hoạt động này góp phần cung cấp cho bệnh viện những nhân tố quan trọng cho sự phát triển nền y học tiến bộ trong tương lai của bệnh viện.

Kiến tạo một cơ sở đào tạo liên tục đáng tin cậy

Từ những hoạt động đào tạo, huấn luyện nêu trên, năm 2010, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã được Bộ Y Tế công nhận là đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục ngành y tế và cấp mã số đào tạo C01.19 theo công văn số 8903/BYT-K2ĐT ngày 27/12/2010. Đồng thời, Sở Y Tế ủy quyền cho Bệnh viện tổ chức thẩm định, phê duyệt tài liệu đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục có giá trị toàn quốc theo công văn số 5312/QĐ SYT ngày 13 tháng 11 năm 2015. Theo đó, Bệnh viện tổ chức đào tạo và cấp 06 loại chứng chỉ về: Bác sĩ Thực hành ung thư cơ bản, Bác sĩ Thực hành ung thư nâng cao, Bác sĩ Hóa trị ung thư, Bác sĩ Xạ trị ung thư, Bác sĩ Chăm sóc giảm nhẹ ung thư và Điều dưỡng thực hành chuyên khoa ung thư.

Ngoài ra, Bệnh viện còn tổ chức đào tạo liên tục với những nội dung về FNA, kỹ thuật viên xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, chăm sóc giảm nhẹ… và cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục đủ điều kiện thực hành.

Thực hiện tốt công tác phối hợp Trường – Viện trong nhiều năm qua, đến nay, Bệnh viện có Bộ môn Ung Thư, Bộ môn Phẫu thuật thực hành của trường Đại học Y Dược TP.HCM và Bộ môn Ung Bướu, Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch.