HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trở về với cuộc sống đời thường, các thế hệ Cựu chiến binh (CCB) Bệnh viện Ung Bướu luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bệnh viện trong suốt hơn 30 năm qua.