BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

 

Bệnh viện Ung Bướu vừa đưa vào sử dụng hệ thống máy PET/CT giúp chẩn đoán và điều trị ung thư.