BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CƠ SỞ QUẬN 9

 Ngày 23/09/2020, tại Bệnh Viện Ung Bướu Cơ sở Quận 9, Ban Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu đã triển khai các công tác để chuẩn bị khánh thành Khu Khám Bệnh của Cơ sở Quận 9 vào ngày 12/10/2020, theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Buổi họp có sự tham gia của Ban Giám đốc bệnh viện cùng ban lãnh đạo các khoa phòng và 100 nhân viên được điều động công tác tại đây trong giai đoạn chuẩn bị. Ban Giám đốc đã giao nhiệm vụ cho các nhân viên được điều động và cùng nhau thảo luận đưa ra kế hoạch hoạt động cho hoạt động sắp tới.