HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ LẦN THỨ IX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

                                                           Toàn cảnh hội nghị.

Sáng ngày 15/01/2021, Đảng bộ Bệnh viện Ung Bướu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có 200 đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Chủ nhiệm các khoa phòng, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng của các khoa cùng tất cả đảng viên Đảng bộ Bệnh viện.