THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN VI-RÚT SARS-COV-2

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện xét nghiệm phát hiện vi-rút SARS-CoV-2

 

KỂ TỪ NGÀY 09/08/2021

*BỆNH NHÂN PHẢI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM RT-PCR SARS-CoV-2 âm tính:

- Có chỉ định nhập viện;

- Có chỉ định hóa trị, xạ trị, phẫu trị;

- Kết quả xét nghiệm có giá trị trong vòng 5 ngày, kể từ ngày lấy mẫu.

*BỆNH NHÂN, THÂN NHÂN PHẢI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NHANH SARS-CoV-2 âm tính:

- Đăng ký khám bệnh ban đầu hoặc tái khám tại Khoa Khám bệnh, Khoa  Tầm soát Ung thư và các phòng khám ngoại trú.

- Kết quả xét nghiệm có giá trị trong vòng 5 ngày, kể từ ngày lấy mẫu.

HOTLINE 0916 248 159