GỬI PHẢN HỒI

Cơ sở 1

  • Địa chỉ 1: Số 3 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Địa chỉ 2: Số 6 Nguyễn Huy Lượng, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Địa chỉ 3: Số 47 Nguyễn Huy Lượng, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Điện thoại: (028) 38412637 - (028) 38433021 - (028) 38433022
  • Email: bvub@gmail.com

Cơ sở 2

  • Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM
  • Số điện thoại:
  • Email:
HOTLINE 0916 248 159