CÔNG BỐ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA CẤP CỨU

 

Cán bộ quản lý Khoa cấp cứu bệnh viện gồm 03 thành viên, do BS. Đỗ Văn Liêm thực hiện nhiệm vụ xử lý nghiệp vụ Trưởng khoa, BS. Phạm Văn Hậu xử lý nghiệp vụ Phó trưởng Khoa và ĐD. Trần Văn Thông xử lý nghiệp vụ Điều dưỡng trưởng của Khoa. Tổng số nhân sự Khoa Cấp cứu có 19 thành viên.

Khoa cấp cứu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị những trường hợp cấp cứu; đánh giá, phân loại tình trạng bệnh, thực hiện các biện pháp cấp cứu theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh vượt qua khỏi tình trạng nguy hiểm và chuyển người bệnh đến khoa phù hợp để tiếp tục điều trị. Đồng thời, Khoa phải thực hiện nghiệm những quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận cấp cứu, vận chuyển cấp cứu ngoài viện khi có yêu cầu; tham gia thành phần Blue Code trong quy trình báo động đỏ nội viện, liên viện và phối hợp, hỗ trợ chăm sóc tích cực những người bệnh của các khoa lâm sàng khi có trường hợp cấp cứu.

 

 

HOTLINE 0916 248 159