CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa hạng I là cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu cho nhân dân và chỉ đạo tuyến, được Bộ Y tế phân công phụ trách các tỉnh thành phía Nam.

 

1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

 

a. Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc phạm vi chuyên khoa của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú.

b. Giải quyết các bệnh thuộc chuyên khoa bằng các phương tiện hiện có.

c. Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

 

2. Đào tạo cán bộ:

 

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở cấp đại học và trên đại học, đồng thời có trách nhiệm tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học và trên đại học.

b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

 

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

 

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học về chuyên khoa ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở.

b. Nghiên cứu về dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa ung thư để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

 

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa để nâng cao chất lượng cấp cứu – chẩn đoán và điều trị chuyên khoa trong địa phương.

b. Kết hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa phương.

 

5. Phòng bệnh:

 

- Phối hợp với cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh và phòng dịch.

 

6. Hợp tác quốc tế:

 

- Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

 

7. Quản lý kinh tế:

 

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

HOTLINE 0916 248 159