LỊCH KHÁM BỆNH

-  Giờ lấy số thứ tự miễn phí bắt đầu : từ  4h30  Sáng

-  Khám bệnh thông tầm : từ 6h – 7h30

-  Giờ khám bệnh hành chính buổi Sáng : từ 7h30 – 12h

-  Giờ khám bệnh hành chính buổi Chiều : từ 13h – 16h30

HOTLINE 0916 248 159