HÀNH TRÌNH HƠN 30 NĂM ĐI CÙNG SỰ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN Y HỌC TIÊN TIẾN (1985 ĐẾN NAY)

Bên cạnh quá trình hình thành cơ cấu tổ chức chính quyền, thời điểm ấy, Chi bộ Đảng tại Bệnh viện Ung Thư (được thành lập từ năm 1976) tiếp nhận thêm một số Đảng viên từ Bệnh viện Bình Dân chuyển sinh hoạt về để hình thành Chi bộ Trung tâm Ung Bướu (tiền thân của Đảng ủy Bệnh viện Ung Bướu). Trong suốt quá trình từ lúc thành lập đến nay, Đảng bộ - Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển bệnh viện một cách vững chắc.

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

Qua từng thời kỳ, Đảng ủy-Ban giám đốc bệnh viện Ung Bướu luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; lãnh đạo tập thể bệnh viện nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức không ngừng đầu tư phát triển toàn diện hoạt động bệnh viện về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, chuyên môn kỹ thuật, y đức,… xứng đáng là một bệnh viện đầu ngành về lĩnh vực Ung Bướu.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh qua các thời kỳ, Đảng ủy bệnh viện luôn tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức y nghiệp cho cán bộ đảng viên, nhân viên y tế theo yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển bệnh viện qua từng thời kỳ. Hàng năm, Đảng ủy đều có sự chỉ đạo rà soát, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ vừa hồng vừa chuyên; nâng cao trách nhiệm cán bộ đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường quán triệt, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, bổ sung và thực hiện những quy định, quy chế làm việc của các cấp ủy chi bộ bộ phận. Công tác phát triển Đảng từng bước đi vào nề nếp và đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo quản hồ sơ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng và tăng cường những biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như nghiêm khắc xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có vi phạm. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên, nhân viên y tế; Đảng ủy bệnh viện đẩy mạnh hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị với nhiều hình thức như nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức nhiều hội nghị báo cáo thời sự tình hình trong nước và quốc tế; nhất là đăng ký rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 12 điều y đức của người thầy thuốc, Quy tắc ứng xử của Ngành.

Ảnh:  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 - 2017

Từ những hoạt động nêu trên, trong thời gian qua, Đảng ủy – Ban giám đốc bệnh viện luôn giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh; phát triển tổ chức cơ sở Đảng từ 16 đảng viên trong giai đoạn đầu mới thành lập đến nay đã có 101 đảng viên với 5 Chi bộ bộ phận; cán bộ đảng viên luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị lẫn nhiệm vụ chuyên môn.

Ảnh: Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2015 - 2017

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám đốc nêu trên, nhiều hoạt động chuyên môn mũi nhọn chuyên sâu ung bướu, đào tạo huấn luyện, hợp tác quốc tế, đưa vào ứng dụng thực tiễn những kết quả nghiên cứu khoa học… có nhiều nét chuyển biến mạnh mẽ, phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến để điều trị hiệu quả cho người bệnh trong suốt hơn 30 năm qua. Điều này luôn đáp ứng được sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân, của lãnh đạo các cấp và cán bộ nhân viên trong bệnh viện./.

Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện

HOTLINE 0916 248 159