SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 12/2018

Nội dung buổi sinh hoạt xoay quanh những vấn đề về điều trị bướu mạch máu. Cập nhật thông tin về điều trị bệnh lý này, ThS.BS.CKI. Lê Bá Phước, Khoa Y học hạt nhân chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp điều trị laser bướu mạch máu hiện nay. Đồng thời, ThS.BS. Võ Khắc Nam, Phó trưởng Khoa/Điều hành Khoa Y học hạt nhân tham luận về phương pháp điều trị này tại kỳ sinh hoạt.

Điều hành thảo luận và tổng kết những nội dung buổi sinh hoạt do TS.BS. Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu.

Buổi sinh hoạt khuyến khích sự tham dự và thảo luận của các cán bộ đại học có quan tâm đến chuyên đề này nhằm cập nhật, trau đổi kiến thức chuyên môn.

Phòng Chỉ đạo tuyến

HOTLINE 0916 248 159