"Nhằm góp phần tăng cường phòng, chống Covid-19, Bệnh viện Ung Bướu khuyến cáo người bệnh từ Đà Nẵng hay đã từng du lịch, tạm trú tại Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 đang tham gia khám, điều trị tại bệnh viện Ung Bướu tạm thời tiếp tục khám, điều trị tại địa phương để tránh bị cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh đủ 14 ngày."

Tin tức - Hoạt động bệnh viện

Thông tin ung thư cập nhật

Hội thảo - Hội nghị

HOTLINE 0916 248 159